Arma 3 – Polis RolePlay Sireni

Dikkat !

Anlatılanları Aynı Şekilde Yaparsanız Scriptiniz Sorunsuz Çalışır.

  1. Adım

Functions.hpp Dosyasını Açıyoruz.

Ctrl+F Yapıp class Cop  un Altınadaki file = “core\cop”; un Altına  

[stextbox id=”black”]class BegRP[/stextbox]

Ekledikten Sonra


core\cop un içine alttaki dosyayı ekleyiniz

. indirmek için lütfen resime tıklayınız.


description.ext dosyasını açıyoruz ve

[stextbox id=”black”]class SirenLong
{
name = “SirenLong”;
sound[] = {“\sounds\Siren_Long.ogg”, 1.0, 1};
titles[] = {};
};[/stextbox]

kodunun Altına

[stextbox id=”black”]class BegRP
{
name = “BegRP”;
sound[] = {“\sounds\BegRP.ogg”, 1.0, 1};
titles[] = {};
};[/stextbox]

ekliyoruz


Şimdi Sounds Klasorunu Açıyoruz Ve Verdiğim Dosyayı İndiriyoruz.

indirmek için lütfen resime tıklayınız.


Varsa CfgRemoteExec.hpp dosyasını açıyruz ve

[stextbox id=”black”]F(life_fnc_copSiren,CLIENT)[/stextbox]

Altına

[stextbox id=”black”]F(life_fnc_BegRP,CLIENT)[/stextbox]

Ekliyoruz


core\functions\fn_keyHandlers.sqf Dosyasını Açıyoruz Ve Uygun Biyere Aşşağıdaki Kodu Ekliyoruz.

[stextbox id=”black”]

//F5 Key
case 63:
{
if (playerSide in [west,independent] && {vehicle player != player} && {!life_siren_active} && {((driver vehicle player) == player)}) then {
[] spawn {
life_siren_active = true;
sleep 7;
life_siren_active = false;
};

_veh = vehicle player;
if (isNil {_veh getVariable “BegRP”}) then {_veh setVariable [“BegRP”,false,true];};
if ((_veh getVariable “siren2”)) then {
titleText [“STR_MISC_ElifON”,”PLAIN”];
_veh setVariable [“BegRP”,false,true];
} else {
titleText [“STR_MISC_ElifON”,”PLAIN”];
_veh setVariable [“siren2”,true,true];
if (playerSide isEqualTo west) then {
[_veh] remoteExec [“life_fnc_BegRP”,RCLIENT];
} else {
[_veh] remoteExec [“life_fnc_medicSiren”,RCLIENT];
};
};
};
};

[/stextbox]

 

 

-Kişiye Özle Script Paketi Yapılır-

Katkıları İçin Arma3TR ye Teşşekkür Ederim.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: